ติดโควิดเบิกประกันอย่างไร ?

หลังจากประกาศผ่อนปรนของ คปภ. หมดไปแล้วเมื่อ 16 พ.ค. 65

(คำสั่งนายทะเบียน 5/2565 บังคับใช้ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 ถึง 16 พ.ค. 65)

ทำให้การเบิกประกันกับโรคโควิด 19 หลังจากนี้ กลับสู่ภาวะปกติ


ถ้า "หนัก" หรือ "จำเป็นทางแพทย์" ก็นอนดูอาการใกล้ชิดที่รพ.


ถ้า "เบา"ก็หลับมารักษาตัวเองที่บ้าน


ทำให้โรคโควิด 19 มีความคล้ายกับ โรคไข้หวัดใหญ่ ที่บางทีก็ต้องนอนรพ.

บางทีก็ไม่ต้องนอนรพ.ขึ้นอยู่กับความหนักเบา

ในส่วนของประกัน

ถ้า "หนัก" หรือ "จำเป็นทางแพทย์" ก็นอนดูอาการใกล้ชิดที่รพ.

ก็เบิกความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยใน และเงินชดเชยการนอนรพ. (ถ้ามี)


ถ้า "เบา"ก็หลับมารักษาตัวเองที่บ้าน

ก็เบิกความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (ถ้ามี) และจะเบิกเงินชดเชยการนอนรพ. ไม่ได้ นั่นเอง


เรียกได้ว่าทุกอย่างกลับคืนสู่ โหมดปกติ เป็นที่เรียบร้อย

ไม่มีประกาศใดๆ มาผ่อนปรน มาแล้ว ยึดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ตามปกติได้ เลย


ป้องกันตัวให้ไม่ติดดีที่สุด แต่ก็อย่าลืมเผื่อเงินสำรองกันไว้บ้างในยามจำเป็นนะคะ


Retirement Planning & Wealth Management


© All 2021 All rights reserved. by MeeMoney