Meemoney - คนโสดควรมีวิธีการบริหารเงินอย่างไร

คนโสดควรมีวิธีการบริหารเงินอย่างไร

          สำหรับคนโสดแล้วการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่เกิดจากการบริหารการเงินที่ดี แนวทางการบริหารเงินแบบคนโสดมีขั้นตอนดังนี้

 1. รู้จักตัวเอง ผ่านการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน ช่วยให้เราเห็นภาพการเงินในปัจจุบัน ว่าเสียเงินไปกับสิ่งใดบ้าง หรือมีค่าใช้จ่ายใดเป็นค่าใช้จ่ายหลักของชีวิต และมีค่าใช้จ่ายส่วนใดที่เราสามารถลดไปได้บ้าง โดยส่วนใหญ่แล้วการอยู่คนเดียว มักจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวสูงกว่าการอยู่กับญาติพี่น้อง หรืออยู่กับพ่อแม่ เพราะมีค่าใช้จ่ายบางประเภทที่ใช้และจ่ายคนเดียว เช่น ค่าอินเตอร์เนตในบ้าน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ ค่าแอร์ เป็นต้น
   
 2. มีเงินสำรองฉุกเฉิน เพื่อรับมือกับการอยู่คนเดียวแล้วเกิดกรณีฉุกเฉิน เช่น ตกงาน หรือข้าวของชิ้นสำคัญในบ้านเสียหาย เงินก้อนนี้จะคอยช่วยเหลือตัวเราเองให้อยู่รอด เงินออมฉุกเฉินควรมีจำนวน ที่เหมาะสม อยู่ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากออมทรัพย์เช่น เงินฝากประจำ 3 เดือน กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับคนโสดควรมีเงินสำรอง ประมาณ 3-6 เท่าของภาระค่าจ่ายต่อเดือน
   
 3. มีแผนเกษียณที่ชัดเจนของตัวเอง เงินเกษียณมีสำคัญลำดับต้นๆ สำหรับคนโสด เพราะหากยามแก่เฒ่า ไม่มีคนในครอบครัวดูแล อย่างน้อยหากเราเตรียมเงินเกษียณไว้มาก เราจะมีทางเลือกในชีวิต สามารถดูแลตัวเราเองได้ สำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงโสดที่มักต้องเตรียมเงินมากกว่าผู้ชายโสด เพราะโดยธรรมชาติผู้หญิงมักอายุยืนกว่าผู้ชาย คนโสดควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ
  “เกษียณสุขสำราญ” การวางแผนเกษียณอายุ เป็นแผนที่ควรเริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยๆ โดยมีแหล่งที่มาของเงินสำคัญๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นต้น หรือภายหลังหากลองคำนวณเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณดูแล้วพบว่าเงินไม่เพียงพอกับการเกษียณตามแบบที่ต้องการ สามารถเลือกลงทุนเพิ่มเติมในตราสารทุน ในหุ้น หรือ กองทุนรวม เพื่อตอบโจทย์เพิ่มเติมได้ โดยมีการคัดเลือกหุ้นและกองทุนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและความชื่นชอบของแต่ละคน ตามความสามารถในการรับความเสี่ยง
   
 4. วางแผนรับมือค่ารักษาพยาบาลในระยะยาว อายุที่มากขึ้นทุกปีมาพร้อมกับร่างกายที่เสื่อมโทรมลง ไม่มีใครที่ชราแล้วไม่เจ็บ หากไม่มีการเตรียมการไว้ และหวังพึ่งพาสวัสดิการภาครัฐ ซึ่งมีโอกาสที่จะไม่เพียงพออ เนื่องจากสภาวะประชากรไทยที่อัตราการเกิดน้อยลงเรื่อย มีคนวัยทำงานเสียภาษีให้รัฐน้อยลง ดังนั้น หากอยากเตรียมพร้อมสวัสดิการให้ตนเอง แนะนำให้เริ่มจากการตรวจสอบสวัสดิการที่ตนเองมีอยู่ ว่ามีเพียงพอกับวิถีชีวิตของเราไปจนยามแก่ชราหรือไม่ หากไม่เพียงพอก็แนะนำให้วางแผนเพิ่มเติม ผ่านประกันสุขภาพที่คุ้มครองในระยะยาวหรือออมเงินเป็นกองทุนดูแลสุขภาพอีกก้อนหนึ่ง

  การบริหารเงินของคนโสดนั้นเรียบง่ายตรงไป ตรงมา เพราะเราแค่ดูแลเงินที่เราจะใช้เพียงคนเดียวยามเกษียณ แบ่งเงินตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อของตัวเอง แบบนี้การจัดการเงินก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆ แล้ว 

 

ข้าวปุ้น 
นักวางแผนการเงิน CFP

ติดตามความรู้การเงินกันได้ที่
Facebook : MeeMoney
Youtube : MeeMoney
Line : @MeeMoney (http://line.me/ti/p/%40MeeMoney)

 

Meemoney
ที่อยู่

ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง       อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540

ติดต่อ

Email: [email protected]
Phone: +66 (0) 85-255-7227

ลิงค์

หน้าแรก