Skip to content

Meemoneyth@gmail.com

ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งมีอะไรบ้าง แพงแค่ไหน

ค่าใช้จ่ายในการรักษา “มะเร็ง” มีอะไรบ้าง แพงแค่ไหน ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็ง “ไม่มี” คำว่า “ถูก” เบื้องต้นสำหรับการรักษาพื้นฐานแบบยังไม่ต้องใช้นวัตกรรมทางการแพทย์มากนัก (ไม่ใช้ยามุ่งเป้า หรือ ภูมิคุ้มกันบำบัด) การรักษามะเร็งครั้งแรกน่าจะต้องใช้เงินประมาณ​ 200,000 ถึง 500,000 บาท นี่คือตัวเลขคร่าวๆ สำหรับผู้ที่จะต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินเอง ค่าใช้จ่ายที่จะมีในการรักษามะเร็ง อันที่ 1 ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่โดยรวมแล้วเยอะที่สุด ซึ่งจะกล่าวต่อไปในส่วนของค่ายา… Read More »ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งมีอะไรบ้าง แพงแค่ไหน