เปิดตัวเลข บ.ประกันวินาศภัย ปี 2022

การแข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัยมีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย

ตลาดประกันวินาศภัยในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง แม้จะมีจำนวนบ.ประกันวินาศภัยในประเทศกว่า 40-50 บริษัท

แต่บ. Top 10 มีส่วนแบ่งตลาดถึง 68% เรียกได้ว่าการแข่งขันกระจุกตัวอยู่ใน 10 บริษัทใหญ่ๆ เหล่านี้


ประเภทประกันวินาศภัยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยคือ ประกันภัยรถยนต์ รองมาเป็น ประกันทรัพย์สิน IAR


ตลาดประกันวินาศภัยไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยประมาณ 5% ต่อปี การเติบโตนี้เกิดจากหลายปัจจัย รวมถึงการขยายตัวของเมือง รายได้ที่เพิ่มขึ้น และการตระหนักถึงความสำคัญของประกันภัยมากขึ้น


ในช่วงวิกฤตโควิด สร้างความท้าทายให้กับ บ. ประกันวินาศภัย และ กองทุนประกันวินาศภัย ไว้ค่อนข้างมาก ไม่เพียงแต่พา 4 บ. ประกันวินาศภัยล้มไป แต่ยังทิ้งความท้าทายในการออกสินค้า และ การคำนวณเบี้ยประกันไว้


แนวโน้มสำคัญบางประการในตลาดประกันวินาศภัยไทย:

  • การแปลงเป็นดิจิทัล: อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยกำลังนำการแปลงเป็นดิจิทัลมาใช้อย่างรวดเร็ว บริษัทต่างๆ กำลังใช้ช่องทางออนไลน์และมือถือเพื่อขายผลิตภัณฑ์และบริการมากขึ้น
  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์: บริษัทต่างๆ กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และล้ำสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า ตัวอย่างเช่น บางบริษัทกำลังเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เชื่อมโยงกับ Smart Phone
  • การจัดการความเสี่ยง: สิ่งนี้คือฝีมือสำคัญของบริษัทประกัน ทุกบริษัทพยายามอย่างหนักในการปรับปรุงความสามารถในการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดการเคลมและเพิ่มผลกำไร
  • การควบรวมกิจการ: อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยกำลังรวมตัวกันโดยมีการควบรวมกิจการหลายครั้ง นำไปสู่การสร้างบริษัทขนาดใหญ่และแข็งแกร่งขึ้น


สำหรับผู้บริโภคอย่างเราๆ ในการเลือกซื้อประกัน ปัจจัยที่เราควรจะคำนึงถึง

  • แบบประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการ
  • งบประมาณที่เราตั้งไว้
  • และสุดท้ายคือ บริษัทรับประกันที่มั่นคงและให้การบริการที่ดี


บางครั้งเราอาศัยตัวเลขส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ เพราะ Market Share พอจะสื่อถึง ประสบการณ์ในการดูแลสินค้าประเภทนั้นๆได้ และอย่างน้อยๆ ก็น่าจะมีสินค้าที่ตอบโจทย์ตลาดกลุ่มใหญ่อยู่บ้าง


วันนี้เอาตัวเลขของปี 2022 มาแบ่งปันกันค่ะ และในแต่ละปีลำดับต่างๆนั้น ก็เปลี่ยบนแปลงน้อยมากๆ
#MeeMoney #ประกันวินาศภัย #ประกันรถยนต์​ #ประกันอัคคีภัย #เลือกซื้อประกัน


Retirement Planning & Wealth Management


© All 2021 All rights reserved. by MeeMoney