MeeMoney Advice

บริการให้คำปรึกษาการเงินบุคคล

Let me advice you !

MeeMoney Advice

บริการให้คำปรึกษาการเงินบุคคล โดยไม่มีข้อผูกมัดเป็นลูกค้า หรือ ซื้อสินค้าการเงินใดๆ

Fix My Port

บริการแนะนำพอร์ต การลงทุน

 • สรุปสัดส่วนพอร์ต การลงทุนปัจจุบัน
 • วางแผนการเงิน ตามเป้าหมาย
 • ให้คำแนะนำการจัดพอร์ต

Prepare My Retire

บริการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ

 • ความต้องการเงิน ยามเกษียณ
 • การลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ
 • พอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม

Help My Policy

บริการสรุปกรมธรรม์ประกัน

 • ช่วยสรุปความคุ้มครองประกันที่มี
 • ช่วยอ่านกรมธรรม์
 • แนะนำการซื้อประกันที่เหมาะสม

ช่วยทำแผนการเงินอย่างง่าย โดยที่ผู้รับบริการไม่ต้องซื้อสินค้าการเงินใดๆ

สิ่งที่ได้ คือ หลักการทางการเงิน มุมมอง ความคิดเห็นจากนักวางแผนการเงินที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ


คิดบริการเป็นรายครั้ง คล้ายกับการไปตรวจสุขภาพประจำปี

แต่อันนี้เป็นการตรวจแผนการเงินประจำปี

ค่าบริการ 2,500 บาท ต่อครั้ง

ระยะเวลาต่อครั้ง ประมาณ 1 ชั่วโมง - 1 ชั่วโมงครึ่ง

ข้อมูลที่ควรมี ก่อนเข้ารับบริการ

 1. เป้าหมาย / ปัญหาทางการเงิน
 2. ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายรับ รายจ่าย งบประมาณ
 3. ข้อมูล สินค้าการเงินที่มีอยู่ปัจจุบัน เช่น เงินฝาก กองทุน ประกันที่มีอยู่เดิม หุ้น ที่ดิน หรือ บัญชีหนี้สิน
 4. ข้อมูลการทำงาน ลักษณะการจ้างงาน สิทธิสวัสดิการที่มีเตรียมมาเท่าที่เตรียมไหว

พร้อมแล้ว นัดวัน-เวลาเข้ามาคุยกันค่ะ !

พันธมิตรทางการค้าของเรา

 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต / ประกันภัย


 • ผลิตภัณฑ์การลงทุน

© All 2021 All rights reserved. by MeeMoney